November 2022

Month

Qeveria e Hungarisë, përmes Fondacionit Publik Tempus, për vitin akademik 2023-2024, ka shpallur programin e bursave shtetërore “Stipendium Hungaricum” për shtetasit e huaj, të cilët dëshirojnë të ndjekin studimet pranë universiteteve publike të Hungarisë. Të gjithë kandidatët duhet të aplikojnë ONLINE në faqen e Fondacionit TEMPUS apply.stipendiumhungaricum.hu deri në datën 15 janar 2022 (afati fundit). PhD_Call_for_Applications_2023_2024Download BA_MA_OTM_Call_for_Applications_2023_2024Download
Read More
Njoftim-per-bursat-viti-akademik-2022-2023Download Formular-aplikimi-bursave-UAMD-2022-2023-NENTOR-1Download Studentët kanë të drejtë të aplikojnë gjatë gjithë vitit, por rekomandohet dorëzimi sa më parë i dokumentave sepse veprimet janë të lidhur me efektet financiare të përfitimit të bursave.
Read More
Njoftim për përfitimin e financimit për studentët e shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe studimi që përbejnë prioritet kombëtar të vitit të parë në vitin akademik 2022-2023. Afati i aplikimit është deri në Janar 2023. NJOFTIM-PER-STUDENTET-E-VITIT-TE-PARE-NE-VITIT-AKADEMIK-2022-5Download
Read More
Vendim i KIZ për hapjen e procesit të aplikimeve për anëtar studentë të Senatit Akademik në Universitetin “Aleksandër Moisiu”. Vendim-KIZ-Nr.13-date-21.11.2022Download
Read More
Të dhëna progresive për periudhën janar-tetor 2022 TABELA-PER-TE-ARDHURAT-DHE-SHPENZIMET-10-MUJORI-2022Download
Read More
Sektori i Karrierës dhe Alumnit në Universitetin “Aleksandër Moisiu” zhvilloi një vizitë studimore në Universitetin e Varshavës, Universitetin Politeknik të Varshavës, SGH Warsaw School of Economics dhe Kolegjin e Europës në Natolin. Ky shkëmbim shërbeu për t’u njohur me shërbimet e karrierës në këto universitete, ndarë dhe marrë përvoja për përmirësimin e këtyre shërbimeve. Më...
Read More
Vendimi i KIZ “Për renditjen e kandidatëve për anëtar të Bordit të Administrimit përfaqësues i studentëve në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës”. Vendim-KIZDownload
Read More
Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, në kuadër të programit Erasmus+ KA1, i ofron stafit akademik mundësinë për të zhvilluar një javë mësimdhënie/trajnim në Universitetin Teknik të Rigës në Letoni (https://www.rtu.lv/en). Mobiliteti konsiston në mësimdhënie/trajnim për stafin akademik në gjuhën angleze për një javë (5 ditë) në universitetin pritës. Numri i kuotave: ·         2 (dy) për staf akademik. Fakultetet dhe fushat si më poshtë:...
Read More
Në zbatim të Urdhërit të Rektorit Nr.397, datë 27.09.2022, vendimit të KIZ Nr.7, datë 27.09.2022, për rikujtesë njoftimojmë për zgjedhjet që do të zhvillohen nesër më datë 17.11.2022 për anëtarët e Bordit të Administrimit përfaqësues të studentëve. Kandidojnë: Znj. Ilirjana Nano Z. Dorian Hatibi Z. Aldo Mustafa   Më poshtë gjeni Vendimin e KIZ “Për miratimin e listës...
Read More
1 2