November 16, 2022

Day

Në zbatim të Urdhërit të Rektorit Nr.397, datë 27.09.2022, vendimit të KIZ Nr.7, datë 27.09.2022, për rikujtesë njoftimojmë për zgjedhjet që do të zhvillohen nesër më datë 17.11.2022 për anëtarët e Bordit të Administrimit përfaqësues të studentëve. Kandidojnë: Znj. Ilirjana Nano Z. Dorian Hatibi Z. Aldo Mustafa   Më poshtë gjeni Vendimin e KIZ “Për miratimin e listës...
Read More