October 2022

Month

Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutit të Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, miratuar me urdhër nr.385, date 09.07.2018, dhe Rregullores për Menaxhimin e Aktiviteteve Kërkimore Shkencore të zhvilluara në UAMD,  shpallet lista e projekteve kërkimore shkencore fituese si...
Read More
Studentët shqiptarë dhe ata të rajonit mund të aplikojnë deri në 15 shkurt 2023 me një punim që duhet të përmbushë këto kritere: • Punimi duhet t’u përmbahet rregullave të shkrimit akademik; • Të jetë në gjuhën angleze; • Të jetë punim origjinale dhe të mos përmbajë plagjiaturë, ndaj për këtë të gjitha punimet do...
Read More
Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, në kuadër të programit Erasmus+ KA1, ju ofron studentëve bursë të plotë për të zhvilluar semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023, në Universitetin Koblenz-Landau, Gjermani (University of Koblenz · Landau (uni-koblenz-landau.de) Nivelet e mobilitetit për studentët: •      Bachelor. •      Master. Numri i kuotave: •      2 studentë. Fakultetet dhe fushat...
Read More
PËR STUDENTË TË CIKLIT TË PARË (BACHELOR)  Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, në kuadër të programit Erasmus+ KA1, ju ofron studentëve bursë të plotë për të zhvilluar semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023, në Universitetin e Leonit në Spanjë (https://www.unileon.es/ ). Nivelet e mobilitetit për studentët: •      Bachelor; Numri i kuotave, fakultetet dhe fushat si më poshtë vijon: •      1...
Read More
Të dhëna progresive  (të ardhura dhe shpenzime) për periudhën janar – shtator 2022. TABELA-TE-ARDHURA-DHE-SHOENZIME-9-MUJRI-2022Download
Read More
Në kuadër të projektit “Zhvillimi Cilësor për Bashkëpunimin Ndërkombëtar dhe Menaxhimin e Projekteve” (QUADIC), financuar nga Bashkimi Evropian, ku Universiteti “Aleksandër Moisiu” është partner, u zhvillua në datat 19-22 tetor, në Kolegjin Ndërkombëtar të Biznesit dhe Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë, trajnimi i radhës me temë “Qasje të ndërkombëtarizimit dhe integrimi i tyre në strategjitë...
Read More
Një grup studentësh të Parlamentit Studentor të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), të kryesuar nga presidentja Ariona Rushiti, vizituan Universitetin “Aleksandër Moisiu” në Durrës. Gjatë vizitës, studentët nga Mitrovica janë shoqëruar edhe nga zyrtari i lartë i Qendrës për Zhvillim në Karrierë, Alban Fazliu dhe sekretari i Fakultetit Juridik, Abdyl Beqiri. Studentët janë pritur...
Read More
Inspektori i Lartë i Drejtësisë z. Artur Metani zhvilloi një takim pune me rektorët e Universiteteve publike, respektivisht me Prof. Dr. Kseanela Sotirofski, e Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, Prof. Dr. Artan Hoxha, i Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Skënder Topi, i Universitetit “Aleksandër Xhuvani” Elbasan, Prof. Dr. Suzana Golemi, e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”...
Read More
Institutet e Studimeve Amerikane për Studiues (SUSI) hapin aplikimet për programe intensive pasuniversitare për studiues të huaj që duan të thellojnë kuptimin e tyre për shoqërinë, kulturën, vlerat dhe institucionet e SHBA-ve. Qëllimi përfundimtar i vizitave është të forcojë kurrikulat dhe të përmirësojë cilësinë e mësimdhënies në lidhje me Shtetet e Bashkuara në institucione akademike...
Read More
Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, në kuadër të programit Erasmus+ KA1, i ofron stafit akademik mundësinë për të zhvilluar një javë mësimdhënie/trajnim në Akademinë Detare, Letoni.(Latja.lv Home – Latja.lv ). Mobiliteti konsiston në mësimdhënie/trajnim për stafin akademik në gjuhën angleze për një javë (5 ditë) në universitetin pritës. Numri i kuotave: ·         10 (dhjetë) për staf akademik. Fakultetet dhe fushat si me poshtë:...
Read More
1 2 3