Njoftim për aplikim për financimin e studentëve të viteve të para…