Mundësi Punësimi

  • Formularin e aplikimit për personel akademik mund ta shkarkoni këtu!
  • Formularin e aplikimit për personel administrativ e shkarkoni këtu!

Këtu do t’ju shfaqen mundësitë e punësimit me kriteret përkatëse (në momentin që ka një/disa vende të lira pune). Plotësoni njërin nga formularët e mësipërm dhe ndiqni udhëzimet e aplikimit. 

10.06.2024- Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës.

29.04.2024- Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës për staf administrativ .

02.04.2024-Fakulteti Edukimit, pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, shpall konkursin për vende të lira pune, për 2 (dy) staf akademik me kohë të plotë,1 (një) nga kategoria “Lektor” dhe 1 (një) nga kategoria “Asistent Lektor”, pranë Qendrës për Edukim në Vazhdim.

22.01.2024- Departamenti Administrim Publik në Fakultetin e Shkencave Politike Juridike, pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, shpall konkursin për vend të lirë pune, për 1 (një) staf akademik me kohë të plotë, nga kategoria “Lektor”.

 

03.11.2023 –Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e
lira të punës në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës për mësues/e të gjuhës italiane, për të ofruar një kurs intensiv të gjuhës italiane, përgjatë vitit 2023-2024.Mësuesi do të jetë i punësuar si personel me kohë të pjesshme dhe do të zhvillojë mësim në ambientet e kampusit universitar. Më poshtë do të gjeni kërkesat e detajuara si dhe kriteret e kërkuara.