Mundësi Punësimi

  • Formularin e aplikimit për personel akademik mund ta shkarkoni këtu!
  • Formularin e aplikimit për personel administrativ e shkarkoni këtu!

Këtu do t’ju shfaqen mundësitë e punësimit me kriteret përkatëse (në momentin që ka një/disa vende të lira pune). Plotësoni njërin nga formularët e mësipërm dhe ndiqni udhëzimet e aplikimit. 

03.10.2022 – Fakulteti i Shkencave Politike Juridike pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall konkursin për vende të lirë pune, për 2 (dy) staf akademik me kohë të plotë, pranë Departamentit të Drejtësisë.

26.09.2022 – Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall konkursin për vende të lirë pune, për staf akademik me kohë të plotë.

26.09.2022 – Fakulteti i Edukimit, pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, shpall njoftimin për rekrutimin e personelit akademik me kohë të pjesshme, bazuar në nevojat për programet e studimit që ofron, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023. 

26.09.2022 – Fakulteti i Biznesit, pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, shpall njoftimin për rekrutimin e personelit akademik me kohë të pjesshme, bazuar në nevojat për programet e studimit që ofron, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023. 

26.09.2022 – Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike, pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, shpall njoftimin për rekrutimin e personelit akademik me kohë të pjesshme, bazuar në nevojat për programet e studimit që ofron, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023. 

26.09.2022 – Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit, pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, shpall njoftimin për rekrutimin e personelit akademik me kohë të pjesshme, bazuar në nevojat për programet e studimit që ofron, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023. 

26.09.2022 – Fakulteti i Studimeve Profesionale, pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, shpall njoftimin për rekrutimin e personelit akademik me kohë të pjesshme, bazuar në nevojat për programet e studimit që ofron, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.