Mundësi Punësimi

  • Formularin e aplikimit për personel akademik mund ta shkarkoni këtu!
  • Formularin e aplikimit për personel administrativ e shkarkoni këtu!

Këtu do t’ju shfaqen mundësitë e punësimit me kriteret përkatëse (në momentin që ka një/disa vende të lira pune). Plotësoni njërin nga formularët e mësipërm dhe ndiqni udhëzimet e aplikimit. 

19.12.2022 – Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës për staf administrativ Specialist.

30.01.2023 – Fakulteti i Studimeve Profesionale, pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës, shpall njoftimin për rekrutimin e personelit akademik me kohë të pjesshme, bazuar në nevojat për programet e studimit që ofron, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.