Vendimi i KIZ “Për renditjen e kandidatëve për anëtar të Bordit të Administrimit…”

Vendimi i KIZ “Për renditjen e kandidatëve për anëtar të Bordit të Administrimit përfaqësues i studentëve në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës”.