December 2022

Month

Të dhëna progresive për periudhën janar-nëntor 2022 TABELA-PER-TE-ARDHURAT-DHE-SHPENZIMET-10-MUJORI-2022Download
Read More
Çelen aplikimet për Shkollën Verore Ndërkombëtare të Grazit “Seggau”, e themeluar për studentë të motivuar për të thelluar të kuptuarit për çështjet evropiane dhe globale. Gjatë Shkollës do të diskutohen proceset e transformimit dhe ndryshimeve demografike që reflektojnë aspekte të identiteteve individuale, sociale, politike, fetare, kulturore, rajonale, ekonomike, etj. 7 ARSYE PËR TË APLIKUAR: Shkollë...
Read More
Departamenti i Gjuhës shqipe, pranë Fakultetit të Edukimit organizoi sot një leksion të hapur për studentët, me të ftuar nderi dy figurat e shquara të gjuhësisë shqiptare, prof. Xhevat Lloshi dhe prof. Emil Lafe. Në këtë bashkëbisedim, u diskutuan gjerë e gjatë problemet që lidhen me gjuhën standarde shqipe, me respektimin e saj sot, me...
Read More
Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, në kuadër të programit Erasmus+ KA1, ju ofron studentëve bursë të plotë për të zhvilluar semestrin e dytë të vitit akademik 2022 – 2023, në Universitetin Saarland në Gjermani (https://www.uni-saarland.de/). Nivelet e mobilitetit për studentet: •      Master. Numri i kuotave: •     4  studentë. Fakultetet dhe fushat si më poshtë vijon:    •      Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike  për...
Read More
Në kuadër të projektit “Thyerja e mitit të mosndëshkimit të korrupsionit duke forcuar besimin e qytetarëve tek institucionet e drejtësisë”, zbatuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KShH) me mbështetjen e Ambasadës Amerikane në Tiranë, organizohet në UAMD Forumi i Hapur: “Promovim i vlerave të integritetit me të rinjtë”. Ndërtimi i kulturës së integritetit në një...
Read More
1 2