Karriera dhe Alumni

Mirë se erdhët! Ne mbështesim studentët dhe të diplomuarit për të identifikuar interesat dhe pikat e tyre të forta, për të eksploruar një gamë të larmishme mundësish, për të krijuar përvojë dhe qartësi rreth qëllimeve të tyre dhe për t’i fuqizuar ata të ndjekin udhët e duhura të karrierës.

Shërbimet e Sektorit të Karrierës dhe Alumnit fokusohen në katër shtylla kryesore:

 1. Ne iu ofrojmë studentëve informacion dhe trajnim (mbi situatën në tregun e punës, përgatitjen e CV-së profesionale, letrës së motivimit, aftësitë e buta, etj.).
 2. Ne punojmë ngushtë me studentët në përmirësimin e njohjes së cilësive të tyre (identifikimi i pikave të forta dhe të dobëta, ndërgjegjësimi për aftësitë e tyre).
 3. Ne u ofrojmë studentëve mundësi për zhvillimin e kompetencave të tyre (duke marrë parasysh aftësitë e menaxhimit të karrierës).
 4. Vazhdimi i natyrshëm i këtyre shërbimeve rezulton në njohjen me mundësitë e punësimit (oferta për punësim, praktika, vullnetarizëm).

Karriera UAMD, një skuadër që ndihmon studentët dhe të diplomuarit për të kuptuar më shumë rreth asaj që kërkohet sot në tregun e punës dhe se si të zhvillojnë potencialin e plotë të tyre.

Shefqet DukaAlumni

Partnerët

Misioni ynë

Ofrimi i i shërbimeve për të ndihmuar studentët dhe alumni-t të qartësojnë qëllimet akademike, të krijojnë plane të karrierës, të zhvillojnë aftësitë e kërkimit të punës dhe të bëjnë një kalim të suksesshëm nga universiteti drejt këtij tregu.

Vizioni ynë

Tranzicioni i suksesshëm i studentëve nga jeta universitare në rrugëtimet e tyre të pas-diplomimit, bazuar në një kuptim të qartë të procesit të zhvillimit të karrierës, kredenciale konkurruese dhe zotërimin e strategjive për identifikimin e mundësive të karrierës që reflektojnë interesat, aftësitë dhe aspiratat e tyre.

Shërbimet tona

 • Këshillim karriere
 • Trajnime mbi hartimin e jetëshkrimit, letrës së motivimit dhe përgatitjen për intervistën e punës
 • Informim për mundësi punësimi
 • Seminaret e zhvillimit personal
 • Praktika pune dhe punë vullnetare
 • Panairi i Punës dhe i Karrierës
 • Job Shadowing
 • “Çmimi i Karrierës” për Alumni-t
 • Seria “Alumni Talks”

Publikimet

 • Udhëzuesi i Karrierës
 • Guida e Studentit 22-23 [shkarko]
 • UAMD, histori suksesi
 • Material informues për maturantët që duan të vazhdojnë studimet në Universitetin “Aleksandër Moisiu”.

Udhëzuesi i Karrierës

Ky Udhëzues iu vjen në ndihmë studentëve dhe alumnit në procesin e kërkimit dhe aplikimit për punë. Informacioni dhe ushtrimet në të iu vlejnë atyre edhe për t’u përgatitur për këshillimin e personalizuar nga këshilluesit e karrierës në UAMD.

Udhëzuesi është bazuar në përvojat më të mira ndërkombëtare. Përgatitja e tij u mundësua falë mbështetjes nga RisiAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC).

“Njohja e vetvetes është fillimi i çdo mençurie”.
Aristoteli

Këshilltarët tanë të karrierës

Xhafer Rakipllari

Drejtor i Administrimit dhe i Shërbimeve Akademike/ Certifikuar si Global Career Development Facilitator (GCDF)

Pamela Qendro

Përgjegjëse e Sektorit të Karrierës dhe Alumnit/ Eksperte për Praktikat dhe Punësimin

Aida Shyti

Përgjegjëse për Trajnimet dhe Formimin Profesional

Orjola Baba

Përgjegjëse për Informacionin, Udhëzimin dhe Këshillimin në Karrierë

Violeta Hasa

Koordinatore për Statistikat and Raportimin

Ismail Thaçi

Koordinator për Klubet Studentore dhe Angazhimin e Alumnit

Kontakt

Orari:

E hënë – E premte: 08:00- 16:00

Vendndodhja:

- Kati i Parë, Fakulteti i Edukimit, Kampusi Universitar, Rruga Miqësia, Spitallë, Durrës
- Zyra 214, Godina Universitare në Currila, Rruga Tauliantia, Durrës

Email dhe rrjete sociale

Email: karriera@uamd.edu.al
Instagram: @uamdofficial
Twitter: @uamdofficial
Facebook: www.facebook.com/uamdofficial