Kontakto

Mënyrat e kontaktit:

Për të kontaktuar mund të përdorni mënyrat e mëposhtme :

Email: info@uamd.edu.al
Instagram: @uamdofficial
Facebook: www.facebook.com/uamdofficial