Për hapjen e procesit të aplikimeve për anëtar studentë të Senatit Akademik