Sekretaritë Mësimore

Fakuleti i Shkencave Politike Juridike  
1 Borana Hoxha Kryesekretare hoxhaborana@gmail.com
2 Dallandyshe Zeneli Sekretare mësimore dallandyshezeneli@yahoo.com
3 Erita Stojku Sekretare mësimore erita.stojku@yahoo.it
4 Irisi Kozeli Sekretare mësimore irisi88@hotmail.it
5 Xhejni Vodica Sekretare mësimore xhejnivodica@gmail.com
6 Klara Ceka Sekretare mësimore klara.ceka@hotmail.com
7 Suela Asllani Sekretare Dekani suela.asllani@yahoo.com
8  Esmeralda Shehu Sekretare Dekani shehuesmeralda82@gmail.com
         
Fakulteti i Edukimit  
1 Xheni Gjyshi Kryesekretare xheni.gjyshi@yahoo.com
2 Dhurata Brahimaj Sekretare mësimore dhuratabrahimaj@live.com
3 Gerta Muka Sekretare mësimore g.muka@hotmail.com
4 Valbona Logu Sekretare Dekani valbonamargjeka1@gmail.com
5 Morena Deliallisi Sekretare Dekani morenadeliallisi@gmail.com
6 Xhenifjolda Mehdi Sekretare mësimore xhenifjoldamehdi90@gmail.com
7 Mirsada Rrjolli Sekretare mësimore mirsada.rrjolli@yahoo.com
8 Sonila Rrahmani Sekretare mësimore sonila_93rrahmani@hotmail.com
9 Elona Mina Sekretare mësimore elabudini@hotmail.com
10 Xhakona Çullhaj Sekretare mësimore xhakona93@gmail.com
         
Fakulteti i Biznesit  
1 Marsida Tilka Kryesekretare marsidatilka@rocketmail.com
2 Belisa Korriku Sekretare Dekani belisakorriku@hotmail.com
3 Arkid Abdullaj Sekretar Dekani arkid.avd@hotmail.com
4 Afrime Aliaj Sekretare mësimore afrime.aliaj@gmail.com 
5 Edmonda Veliu Sekretare mësimore edmondaveliu@yahoo.com
6 Fatjona Keta Sekretare mësimore fatjonaketa@gmail.com
7 Fatlinda Selmani Sekretare mësimore fatlindaselmani@hotmail.com
8 Saila Kokici Sekretare mësimore ila.kokici91@gmail.com 
9 Shqiponja Danaj Sekretare mësimore shqiponja.danaj@hotmail.com
         
Fakuleti i Studimeve Profesionale  
1 Fjoralda Sulaj Kryesekretare fiori.sulaj@gmail.com
2 Evelina Kameraj Sekretare mësimore evelina.kameraj@live.com
3 Ermira Lleshi Sekretare mësimore ermira.leshi14@gmail.com
4 Nilda Rubjeka Sekretare mësimore nildarubjeka@hotmail.com
5 Albana Rrapi Sekretare mësimore bana_rrapi@hotmail.com
6 Ingrid Sejdini Sekretare mësimore ingridsejdini@hotmail.com
7 Ada Lila Sekretare mësimore  
8 Albertina Likja Sekretare Dekani ina_likja@yahoo.com
         
Fakulteti i Teknologjise së Informacionit  
1 Sonila Xoxi Kryesekretare sonilaxoxi@yahoo.com
2 Adelaida Abdyli Sekretare mësimore abdyli.adelaida@gmail.com
3 Brunilda Hoxha Sekretare mësimore hoxhabrunilda8@gmail.com
4 Enkelejda Jupi Sekretare mësimore edajupi@gmail.com
5 Suela Kuçi Sekretare mësimore  
6 Ana Aliaj Sekretare mësimore ana-mema@hotmail.com
7 Arbora Islamaj Sekretare mësimore arbora.islamaj@gmail.com
8 Romina Ceka Sekretare mësimore  
         
Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën  
1 Juliana Godeni Kryesekretare jgodeni@fastip.edu.al
2 Semi Kamberi Sekretare mësimore  skamberi@fastip.edu.al