Ankesa

Ankesa Online

Paktikat e dyshuara korruptive cënojnë konkurrencën e drejtë dhe besimin e studentit dhe publikut në institucionet e Arsimit të Lartë. Ndaj, informacioni që mund të ofroni është i rëndësishëm në zbulimin dhe parandalimin e veprimit apo mosveprimit në shkelje me ligjin. UAMD nxit sinjalizimin e veprimeve ose praktikave të dyshuara të korrupsionit dhe premton t’i kushtojë vëmendje maksimale të gjitha sinjalizimeve tuaja.

Po ashtu ligji “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve” garanton mbrojtje për individët që sinjalizojnë veprimet ose praktikat e dyshuara të korrupsionit.