November 18, 2022

Day

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, në kuadër të programit Erasmus+ KA1, i ofron stafit akademik mundësinë për të zhvilluar një javë mësimdhënie/trajnim në Universitetin Teknik të Rigës në Letoni (https://www.rtu.lv/en). Mobiliteti konsiston në mësimdhënie/trajnim për stafin akademik në gjuhën angleze për një javë (5 ditë) në universitetin pritës. Numri i kuotave: ·         2 (dy) për staf akademik. Fakultetet dhe fushat si më poshtë:...
Read More