Njoftimi dhe formulari i aplikimit për bursë, viti akademik 2022-2023