Blerje dhe krijim paketa software për projektin STAND