December 15, 2022

Day

Departamenti i Gjuhës shqipe, pranë Fakultetit të Edukimit organizoi sot një leksion të hapur për studentët, me të ftuar nderi dy figurat e shquara të gjuhësisë shqiptare, prof. Xhevat Lloshi dhe prof. Emil Lafe. Në këtë bashkëbisedim, u diskutuan gjerë e gjatë problemet që lidhen me gjuhën standarde shqipe, me respektimin e saj sot, me...
Read More