CleanScore shpall zyrtarisht Edicionin e katërt të Konkursit të Punimeve Kërkimore

Studentët shqiptarë dhe ata të rajonit mund të aplikojnë deri në 15 shkurt 2023 me një punim që duhet të përmbushë këto kritere:

• Punimi duhet t’u përmbahet rregullave të shkrimit akademik;

• Të jetë në gjuhën angleze;

• Të jetë punim origjinale dhe të mos përmbajë plagjiaturë, ndaj për këtë të gjitha punimet do t’u nënshtrohen një kontrolli nga Komisioni i Vlerësimit nëpërmjet platformës akademia.al;

• Të jetë punim argumentues;

• Të përmbajë 2.000 – 2.500 fjalë;

• Të paktën 50% e referencave në punim duhet të jenë nga “JSTOR”.

Për më shumë informacion mund të vizitoni faqen e tyre të internetit https://cleanscore.al/

Suksese!