Takimi i katërt ndërkombëtar për koordiminin e projektit Erasmus+CBHE, WEBJOU

Në datën 3 Korrik 2024, në Unversitetin e Novi Sad, u zhvillua takimi i katërt ndërkombëtar për koordiminin e projektit Erasmus+CBHE, WEBJOU, Western Balkan Higher Educational Courses in Data Journalism. 

Ky takim mundësoi koordinimin e pilotimit të kurseve të mëtejshme në “Gazetarinë e të Dhënave” të Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës me universitetet partnere. 

#UAMD 

#WEBJOU