Shpallen Kandidatët fitues në Programet e Ciklit të Dytë të Studimeve Master për vitin akademik 2023-2024 në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës. 

1.Lista e Kandidatëve Fitues të Programeve të Ciklit të Dytë të Studimeve Master viti akademik 2023-2024 në “Fakultetin e Biznesit”, UAMD.

Shkarko dokumentin për të parë nëse jeni fitues :

2.Lista e Kandidatëve Fitues të Programeve të Ciklit të Dytë të Studimeve Master viti akademik 2023-2024 në “Fakultetin e Edukimit” , UAMD.

Shkarko dokumentin për të parë nëse jeni fitues :

3.Lista e Kandidatëve Fitues të Programeve të Ciklit të Dytë të Studimeve Master viti akademik 2023-2024 në “Fakultetin e  Studimeve Profesionale” , UAMD.

Shkarko dokumentin për të parë nëse jeni fitues :

4.Lista e Kandidatëve Fitues të Programeve të Ciklit të Dytë të Studimeve Master viti akademik 2023-2024 në “Fakultetin e Shkencave Politike Juridike”, UAMD.

Shkarko dokumentin për të parë nëse jeni fitues :

5.Lista e Kandidatëve Fitues të Programeve të Ciklit të Dytë të Studimeve Master viti akademik 2023-2024 në “Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit”, UAMD.

Shkarko dokumentin për të parë nëse jeni fitues :