UNIVERSITETI MÄLARDALEN, SUEDI HAP THIRJEN PËR BURSA ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREE

Në kuadër të programit Erasmus Mundus Joint Master Degree Programme, ne fushen
Engineering of Data – Intensive Intelligente software systems (EDISS) për periudhën 2024-
2025, ofruar nga:

 • Abo Akademi University, Finlande

 • University of Balearic Islands, Spanje

 • University of L’Aquila, Itali

 • Mälardalen University, Suedi

EDISS ofron tre fusha specializimi si me poshte:

 1.  Industrial Machine Learning – Software Engineering, ofruar nga Universiteti
  Mälardalen, Suedi
 2. Computer Vision and Intelligent Systems, ofruar nga Universiteti Balearic Islands,
  Spanje
 3.  Model Driven Machine Learning – Software Engineering, ofruar nga Universiteti
  l’Aquila, Itali

EMJMD ofron deri në 26 bursa (nga 35 000 € në 49 000 € për student gjatë programit 2-
vjeçar) do të jepen në këtë raund të ardhshëm aplikimi, nga te cilat disa janë të rezervuara për
aplikantët nga Ballkani Perëndimor.

Për më shumë informacion në lidhje me aplikimet shikoni adresat e listuara më poshtë:
Website: https://www.master-ediss.eu
E-mail: ediss@abo.fi
Facebook: https://www.facebook.com/masterediss
Instagramme: https://www.instagram.com/edissprogramme/
Youtube: https://www.youtube.com/c/MasterEDISS
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ediss-masters-programme/
https://www.master-ediss.eu/index.php/second-year-specializations/

Kriteret e vlerësimit I gjeni në link-un më poshtë:
https://www.master-ediss.eu/index.php/evaluation-criteria/

Afati i aplikimit është deri më datë 1 Nentor, 2023 – 2 Janar, 2024.