MIRATOHET LISTA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE FITUES NË PROGRAMIN E PERBASHKËT TË STUDIMIT TE CIKLIT TË TRETË “DOKTORATË” NË “E DREJTË PUBLIKE”, PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024