Fondi i Ballkanit hap mundësinë për Komunitetin Akademik të Rajonit të Ballkanit Perëndimor.

Fondi i Ballkanit hap mundësinë për Komunitetin Akademik të Rajonit të
Ballkanit Perëndimor.
Bursa e Ballkanit Perëndimor-Visegrad është një program i krijuar për të përfituar
studentët e Ciklit të Tretë të studimeve, Doktoratë dhe Doktorantët e Ballkanit
Perëndimor.

Në bashkëpunim me Fondin Ndërkombëtar të Visegradit, më 15 prill 2024, Fondi i
Ballkanit (WBF) ka nisur një skemë granti që do të mbështesë kërkimin, shkëmbimin
dhe çdo lëvizje tjetër në çdo institucion që ju zgjidhni në rajonin V4 (Poloni,
Republikën Çeke, Hungari dhe Sllovaki). .

Bursa ofron mundësinë për të vizituar Universitete ose Qendra/Institucione të tjera
Kërkimore në rajonin V4 për një periudhë prej 2-10 javësh.

Për të mësuar më shumë rreth kësaj mundësie, ju lutemi vizitoni faqen web të Fondit
të Ballkanit në linkun www.westernbalkansfund.org.

Për pyetje, jeni të lutur të kontaktoni përmes info@westernbalkansfund.org.

Portali i aplikimit do të qëndrojë i hapur nga 15 Prill deri më 15 Qershor 2024.

Për tu informuar më shumë për këtë mundësi, jeni të ftuar të jeni pjesë e Sesionit tonë
Informativ më 23 Prill 2024.

Plotësoni formularin:
https://forms.gle/iSNpwM4oaNR4zzak7