Institutet e Studimeve Amerikane për Studiues (SUSI)

Institutet e Studimeve Amerikane për Studiues (SUSI) hapin aplikimet për programe intensive pasuniversitare për studiues të huaj që duan të thellojnë kuptimin e tyre për shoqërinë, kulturën, vlerat dhe institucionet e SHBA-ve.

Qëllimi përfundimtar i vizitave është të forcojë kurrikulat dhe të përmirësojë cilësinë e mësimdhënies në lidhje me Shtetet e Bashkuara në institucione akademike të vendeve të tjera.

Mësoni më shumë: