Shpallje per fituesit e Nderkombetarizimit

Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, Statutit të Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, miratuar me urdhër nr.385, datë 09.07.2018, dhe Rregullores për Menaxhimin e Aktiviteteve Kërkimore Shkencore të zhvilluara në UAMD, shpallet lista e fituesve të projekteve për ndërkombëtarizimin, sipas rendit alfabetik, si më poshtë: