Shkolla Verore me Universitetin “La Sapienza”- “Ballkani Perëndimor, Shteti i Mirëqënies Sociale dhe Integrimi Europian”

Universiteti La Sapienza, Romë dhe Universtieti Aleksandër Moisiu Durrës, Fakulteti i Shkencave Politike Juridike, zhvillojnë në datat 8-13 Korrik 2024, Shkollën Verore “Ballkani Perëndimor, Shteti i Mirëqënies Sociale dhe Integrimi Europian”. Studentët e FSHPJ janë të përjashtuar nga tarifa e regjistimit.
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/piano_formativo_summer_school.pdf
Aplikuesit duhet te permbushin keto kritere:
1. Të jenë të regjistuar në një nga programet bachelor të FSHPJ
2. Të kenë njohuri të mira të gjuhës angleze. Përbën prioritet edhe njohuritë e gjuhës italiane.
Studentët do të përzgjidhen në bazë të mesatares së notave, në vitet e studimit. Aplikoni në linkun e mëposhtëm, deri me date 20.5.2024