Orari i Fakultetit të Studimeve Profesionale

Shënim për studentët:
Studentët duhet të rregjistrohen on-line në Pitagora nga data 20 – 28 shkurt 2023.
Studentët e programit të studimit “Infermieri e përgjithshme” do të zgjedhin on-line 
grupin mësimor-seksionin 01 ose 02 ose 03 përmes 1 lënde të shfaqur në sistemin Pitagora.
Sekretaria mësimore do t`i rregjistrojë në të gjitha lëndët e tjera 
që i përkasin po atij grupi mësimor-seksioni 01 ose 02 ose 03 që studenti ka zgjedhur vetë on-line.