“Managerial and GoverNance Enhancement through Teaching” (MAGNET), Erasmus+ CBHE

Në kuadër të projektit me titull "Managerial and GoverNance Enhancement through Teaching" (MAGNET), Erasmus+ CBHE, të koordinuar nga Universiteti Demokritus,Thraki (DUTH), ku UAMD është institucion partner, u zhvillua takimi i parë i projektit (kick-off meeting) në datat 16-17 Shkurt 2023. Gjatë takimit u prezantua me partnerët plani i punës për vitin e parë të projektit.