Lista e aplikantëve fitues në Ciklin e Tretë të Studimit ” Doktoratë ” 2023-2024

Lista me emrat e aplikantëve fitues në Ciklin e Tretë të studimeve “Doktoratë” në Shkenca Ekonomike të Fakultetit të Biznesit , për vitin akademik 2023-2024.