KICK – OFF Meeting i Aleancës së Universiteteve Europiane STARS EU

Në datat 5-6 Dhjetor 2023 në Universitetin West, Trollhatan, Suedi, u zhvillua takimi i parë Kick-Off i Aleancës së Universiteteve Europiane STARS EU, ku Universiteti “Aleksandër Moisiu është anëtar!

Anëtarët e Grupëve të punës dhe të Grupeve Tematike shkëmbyen ide dhe ndan detyrat për përmbushjen e objektivave dhe implementimin e këtij projekti për vitet në vijim.