Kalcea Workshop

“Koordinatorja e projektit KALCEA, Znj. Luçiana Toti dhe grupi i punës i UAMD morën pjesë në workshopin 2-ditor të mbajtuar pranë Universitetit Politeknik, Tiranë në datat 26-27 Janar.
Qëllimi i këtij workshopi ishte promovimi i modelit të ekonomisë: “Trekëndëshi i njohurive për një ekonomi me karbon të ulët”. Për të rritur bashkëpunimin inovativ ndërmjet IAL-së dhe Partnerëve të Industrisë. Diskutim në lidhje me zbatimin e kurseve; Politika për kërkimin dhe inovacionin; Krijimi i projektit të ri kërkimor inovativ duke ofruar zgjidhje teknologjike inovative në fushën e energjisë; Perspektiva e industrisë në transferimin e njohurive; Trajnim për Fabrikat e Mësimit; etj.”