Hapet thirrja për aplikime për bursë studimi në Francë2024/2025

Për vitin akademik 2024-2025, French Institutes for Advance Study (FIAS)
ofron 40 pozicione bursash: 4 në Aix-Marseille, 3 në Loire Valley (Orléans-Tours), 10 në
Lyon, 3 në Montpellier, 4 në Nante, 13 në Paris dhe 3 në Rennes.
Ky institucion mirëpret aplikime nga studiues ndërkombëtarë të nivelit të lartë për të
zhvilluar projektet e tyre kërkimore inovative në Francë. Thirrja është e hapur për të gjitha
disiplinat në shkencat sociale dhe humane (SSH) dhe të gjitha fushat e kërkimit.
Thirrja është e hapur për të gjitha disiplinat në shkencat sociale dhe humane (SSH) dhe të gjitha fushat
e kërkimit. Projektet kërkimore në shkencat e tjera dhe në arte që propozojnë një ndërveprim dhe
dialog të fortë me SSH janë gjithashtu të pranueshme. Disa SNK pritëse kanë prioritete shkencore që
duhet të merren parasysh plotësisht përpara se të aplikohen.
Bashkëpunëtorët e FIAS do të jenë të lirë të organizojnë kërkimet e tyre duke përfituar nga mbështetja
dhe mjedisi i favorshëm shkencor i ofruar nga IAS i karakterizuar nga një grup shumëdisiplinor
bashkëpunëtorësh dhe nga një lidhje e ngushtë me qendrat dhe laboratorët lokalë të kërkimit. 

Bursa është në vlerën: 2700 € /month
Studiuesit kanë të drejtë për Programin e Bursave FIAS, por ata duhet të kenë kaluar jo më shumë se
12 muaj në Francë gjatë tre vitevetë fundit..