CBHE WEBJOU “Gazetaria në Ballkanin Perëndimor”

Projektit CBHE WEBJOU

Në kuadër të projektit CBHE WEBJOU “Gazetaria në Ballkanin Perëndimor” ku Universiteti “Aleksandër Moisiu” është partner, u zhvillua në Universitetin Nova në Lisbonë të Portugalisë takimi mbi pilotimin dhe menaxhimin e kursit “Gazetaria e të dhënave.

Ky takim, ku morën pjesë lektorë nga UAMD, mblodhi grupin menaxherial të cilët zhvilluan diskutime të shumta rreth projektit WEBJOU dhe punëve që priten për tu realizuar në dy vitet e ardhshme.

Gazetaria është një e mirë publike, shtyllë e demokracisë dhe ky projekt ka për qëllim të promovojë shkëmbimin e njohurive, mësimdhënien dhe mësimnxënien multidisiplinore dhe inovative në realitetin e Ballkanit Perëndimor.