December 2, 2022

Day

Në Biblioteka UAMD me autorin e librit “Komunikimi më i ri në sociologjinë politike”, Z. Faton Murseli. Ai foli kryesisht mbi shumëllojshmërinë e dimensionit mediatik, komunikimet hibride dhe qasjet më të reja brenda komunikimit politik. Duke iu përgjigjur pyetjeve të studentëve të Shkencave Politike, ai i vlerësoi ata si dëgjues të mirë dhe kuriozë. Faton...
Read More