October 5, 2022

Day

Master Profesional i Përbashkët në “Akuakulturë dhe Peshkim Detar” pranë:Universitetit “Aleksandër Moisiu, Durrës, Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë. Masteri Profesional i përbashkët është hapur nëpërmjet Urdhërit Nr. 580, datë. 04.10.2022 të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, në kuadër të projektit të financuar nga BE “Ngritja e kapaciteteve për Rritjen Blu dhe...
Read More