September 29, 2022

Day

Më datë 29 shtator, Universiteti “Aleksandër Moisiu” pati kënaqësinë të organizonte aktivitetin e çeljes së projekteve të diplomave të dyfishta me institucione të arsimit të lartë të vendeve të BE-së. Konkretisht: Doktoratë në “Shkenca Edukimi” në partneritet me Universitetin Pedagogjik të Krakovës, Poloni; Master Shkencor në “Administrim Publik” në partneritet me Universitetin Côte d’Azur, Nice,...
Read More