Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës pjesë STARS EU (Aleanca Universiteteve Europiane)

Komisioni Europian shpalli rezultatet e thirrjes 2023 Erasmus+ për nismën e Universiteteve Europiane, e cila ofron mbështetje për aleancat e institucioneve të arsimit të lartë. Sipas faqes zyrtare të Komisionit Europian thuhet se: “Këto aleanca të Universiteteve Evropiane po sjellin së bashku një brez të ri europianësh që janë në gjendje të studiojnë dhe të punojnë në vende të ndryshme europiane, në gjuhë të ndryshme dhe në sektorë dhe disiplina akademike. Falë këtyre aleancave, studentët mund të marrin një diplomë duke kombinuar studimet në disa vende europiane, gjë që kontribuon në konkurrencën ndërkombëtare të institucioneve të arsimit të lartë në Europë”.

 

Me rezultatet e sotme, duke shtuar shtatë aleanca të reja të Universiteteve Evropiane, gjithsej 50 aleanca tani përfshijnë më shumë se 430 institucione të arsimit të lartë në 35 vende. Këto përfshijnë të gjitha shtetet anëtare të BE-së dhe Islandën, Norvegjinë, Shqipërinë, Bosnje dhe Hercegovinën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut, Serbinë dhe Turqinë. Me një buxhet të përgjithshëm rekord prej 402.2 milionë euro nga programi Erasmus+ për këtë thirrje, secila aleancë merr një buxhet deri në 14.4 milionë euro për katër vjet.

 

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës është pjesë Aleancës STARS EU, e shpallur fituese në rezultatet e thirrjes Erasmus + 2023 me 3 Korrik 2023. Granti i marrë nga STARS EU do të mbështesë Aleancën për të zgjeruar dhe zbatuar vizionin e saj afatgjatë për të krijuar ndikim shoqëror në një shkallë lokale, ndër-rajonale dhe ndërkombëtare. Qëllimi i Aleancës është të përshpejtojë transformimin rajonal drejt një të ardhmeje më të qëndrueshme. Granti do të kontribuojë gjithashtu që STARS EU të bëhet një aktor lider në edukimin dhe kërkimin shkencor, duke ofruar një përvojë gjithëpërfshirëse të të mësuarit me në qendër studentët nga e gjithë bota, duke mbështetur një mjedis kërkimi shumë-disiplinor vërtetë bashkëpunues, të bazuar në sfida dhe arritje.

Studentët e këtyre institucioneve mund të përfitojnë nga një ofertë unike arsimore ndërkombëtare dhe inovative, duke i lejuar ata të fitojnë aftësi dhe kompetenca thelbësore për të ardhmen. Për më tepër, duke bashkëpunuar me pothuajse 1700 partnerë të asociuar midis OJF-ve, ndërmarrjeve, autoriteteve lokale dhe rajonale, 50 aleancat e Universiteteve Europiane sjellin risi në shkallë të gjerë në rajonet e Europës.

“Të gjitha universitetet që janë anëtarë të aleancës STARS EU janë të emocionuar dhe të gatshëm të mësojnë nga njëri-tjetri për të përmirësuar cilësinë e arsimit dhe kërkimit të tyre dhe për të ndihmuar në forcimin e Europës së bashku. Për më tepër, financimi do të na çojë më tej në ambiciet tona për të ndikuar në botën ku po jetojmë dhe për të trajtuar sfidat shoqërore së bashku. Është një ditë e mrekullueshme për Aleancën, por më e rëndësishmja për studentët tanë, partnerët dhe Europën në tërësi”, thotë koordinatori i STARS-EU, Dick Pouwels nga Hanze UAS.

Rektoria e Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës Prof.Dr Kseanela Sotirofski shprehet se “Është një ditë e shënuar për universitetin tonë, për këtë arritje historike. Ndihemi shumē të  emocionuar dhe krenarë, të veshur me më shumë përgjegjësi që nga sot UAMD mban vulën e Universitetit Europian, për herë të parë në Shqipëri. Sfidat më të mëdha fillojnë tani dhe nuk mund të jemi më shumë se sa falenderues dhe mirenjohës, për të gjithë partnerët që vlerësuan institucionin tonë dhe na besuan  të jemi pjesë e këtij rrugëtimi.

 

Rajonet transformuese. Fuqizimi i njerëzve.

STARS EU është një aleancë ekzistuese e nëntë universiteteve nga të gjitha vëndet e Europës që ndajnë të njëjtat vlera evropiane dhe që duan të kontribuojnë për një të ardhme të qëndrueshme për Europën dhe Botën. Duke ndarë njohuritë dhe idetë tona, STARS EU fuqizon njerëzit të mësojnë, të rriten dhe të zgjerojnë botën e tyre.

Anëtarët e STARS EU janë universitete të lidhura në rajon, të angazhuar për të punuar me partnerë lokalë dhe rajonalë për të kontribuar në ndryshime reale pozitive. Të gjithë anëtarët ndajnë dëshirën për të ndërtuar universitete pa barriera me botën e jashtme duke krijuar kështu ndikim më të madh shoqëror për arsimimin dhe kërkimin e tyre.

Në vitin 2019, Hanze University inicioi Aleancën e BE-së STARS. Që atëherë, aleanca ka ndërtuar një bashkëpunim të suksesshëm midis partnerëve të saj që rezultoi në struktura të reja bashkëpunimi, mjete, programe dhe praktika inovative në të cilat mund të bashkohen studentët, mësuesit dhe studiuesit.

Aleanca ka bashkuar staf akademik të disiplinave dhe universiteteve të ndryshme brenda Grupeve Tematike të Interesit. Palët e jashtme të angazhuara janë ftuar gjithashtu në aktivitetet e Zhvillimit Rajonal të Aleancës STARS EU, për të ndihmuar rajonet të përshpejtojnë tranzicionin drejt një shoqërie më dixhitale dhe të qëndrueshme.

 

Universitetet Europiane

STARS EU kontribuon në zbatimin e Nismës së Universiteteve Europiane: një nga aktivitetet përmes të cilave BE synon të krijojë një Zonë Europiane të Arsimit të Lartë. BE-ja inkurajon aleancat ndërkombëtare midis universiteteve të ndryshme europiane, që synojnë promovimin e vlerave dhe identitetit europian, si dhe forcimin e cilësisë dhe konkurrencës së arsimit të lartë europian.

 

 

Më shumë informacion

Lexoni më shumë rreth STARS EU në faqen tonë të internetit: www.starseu.org   https://uamd.edu.al/stars-eu/

Lexoni më shumë rreth nismës së Universitetit Europian: Nisma e Universiteteve Evropiane | Zona Europiane e Arsimit (europa.eu)

Lexoni më shumë rreth vendimit të rezultateve fituese: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3634