Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, në kuadër të programit ERASMUS+, ju ofron studentëve bursë të plotë për të zhvilluar semestrin e dytë të vitit akademik 2023 – 2024, në Universitetin Teknik të Sofjes në Bullgari.  

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, në kuadër të programit ERASMUS+, ju ofron studentëve bursë të plotë për të zhvilluar semestrin e dytë të vitit akademik 2023 – 2024, në Universitetin Teknik të Sofjes në Bullgari.  

https://tu-sofia.bg/

 

Nivelet e mobilitetit për studentet:

  • Bachelor

Numri i kuotave:

  • 2 studentë.

Fakultetet dhe fushat si më poshtë vijon:

 

  • Fakulteti i Teknologjisësë  informacionit (Teknologji informacioni)

 

Afati i aplikimit:  23 Tetor 2023.

 

Në varësi të numrit dhe cilësisë së aplikimeve, fituesit do të shpallen në bashkëpunim me Universitetin pritës.

Dokumentacioni i nevojshëm për të aplikuar për bursë  në Universitetin Teknik të Sofjes në Bullgarii:

 

–          Kopje e pasaportës;

–          CV në gjuhën angleze;

–          Fotografi pashaporte, në formatin jpeg, dërguar elektronikisht.

–          Vërtetim student (i përkthyer në anglisht);

–          Vërtetim notash (i përkthyer në anglisht);

Kriteret për aplikim:

 

–  Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze niveli B1;

–  Performancë të mirë akademike.

Bursa mujore e përfituesit të shkëmbimit: 800 euro në muaj, 180 Euro Transporti. 

 

Dokumentat duhet të dorëzohen elektronikisht në adresën denisamerhadi@gmail.com, cc: arbamerhori@gmail.com.