Thirrje për shkollë verore mbi “Zhvillimin e qëndrueshëm të industrisë së jahteve dhe lundrimit”

Ju informojmë se Qendra për Kërkim, Inovacion dhe Ndërmarrësi e Fakultetit të Studimeve Detare Kotor në Universitetin e Malit të Zi se për të tretin vit radhazi do të organizojë një program ndërkombëtar të akredituar ndërdisiplinor në gjuhën angleze me titull “Zhvillimi i qëndrueshëm i industrisë së jahteve dhe kroçerave” në periudhën 1-6 Korrik 2024.

 

Programi mbështet krijimin e një strukture menaxhimi që do të jetë në gjendje t’i përgjigjet më mirë sfidave të zhvillimit të ardhshëm të sektorëve të ekonomisë blu. Ky program ndërdisiplinor mbulon fushën më të gjerë të detarisë, biznesit dhe menaxhimit detar, turizmin detar dhe të lundrimit, ndikimin e tyre në mjedis dhe menaxhimin e mbrojtjes së mjedisit detar, etj.

 

Përveç stafit mësimdhënës nga Universiteti i Malit të Zi, pritet të marrin pjesë edhe ligjërues të shquar të profesionit nga Mali i Zi, rajoni dhe Bashkimi Evropian. Për studentët tarifa e shkollimit është 250 euro, ndërsa për profesionistët 350 euro. Pagesa e shkollimit mbulon materialet mësimore, drekën, kafen dhe ujin.

 

Të gjithë të interesuarit mund të regjistrohen përmes linkut (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDfIWdgyZOW3A1lg4tp2NA0Cbl-tR9W6gdAnfmn4Xf0fCHYw/viewform?pli=1)  jo më vonë se data 17 maj 2024. Për tu regjistruar është e nevojshme të dorëzoni një letër motivimi, CV dhe një vërtetim studenti ose vërtetim punësimi në adresën e e-mail: pfk.summerschool@gmail.com.