THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË KURSIN MULTIDISIPLINOR “BE DHE SHQIPËRIA: KUPTIMI I DEMOKRACISË, KOMUNIKIMIT DHE INTEGRIMIT”

Të dashur studentë të Universitetit “Aleksandër Moisiu”,
Jemi të lumtur të njoftojmë nisjen e një kursi unik multidisiplinor të titulluar: “BE dhe Shqipëria:
Kuptimi i Demokracisë, Komunikimit dhe Integrimit”.

Ju ftojmë të bëheni pjesë e një përvoje e cila do të thellojë njohuritë tuaja për Bashkimin Europian me metoda bashkëkohore-interaktive, si dhe do të pasurojë CV-në tuaj me një kurs të certifikuar nga një projekt të Bashkimit Europian.

Ky kurs ofrohet në kuadër të zbatimit të projektit “Jean Monnet” Financuar nga Bashkimi Evropian (2023-2026) ERASMUS-JMO-2023.

Detajet e kursit:

Kohëzgjatja: 15 javë
Formati: Leksione, diskutime në grup, raste studimore, prezantime
Tipologjia: Lëndë me zgjedhje, 5 ECTS
Programi i studimit: Të gjitha programet
Vendndodhja: Kampusi Universitar, Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike
Certifikimi: Certifikate pjesemarrje nga projekt i Bashkimit Europian

 Pse të merrni pjesë?
Pjesëmarrja në këtë kurs ofron përfitime dhe mundësi të shumta:

 Gjithëpërfshirja: Përfitimi i një kuptimi të thellë të dinamikës së demokracisë, komunikimit dhe integrimit në kontekstin e marrëdhënieve të Shqipërisë me Bashkimin Evropian.

 Qasje ndërdisiplinore: Eksplorimi i aspekteve të shumanshme të marrëdhënieve BE- Shqipëri duke integruar perspektiva nga disiplina të ndryshme.

Të mësuarit ndërveprues: Angazhimi në leksione, diskutime dhe aktivitete interaktive të udhëhequra nga pedagogë dhe praktikues me përvojë në këtë fushë.

Mundësitë e rrjetëzimit: Njohja dhe ndarja e përvojave me të rinj që kanë interesa dhe aspirata të njëjta, duke nxitur bashkëpunime të mundshme.

Aftësi të zgjeruara: Zhvillimi i aftësive i të menduarit kritik, analitik dhe komunikues, të cilat janë të domosdoshme për të analizuar peizazhet komplekse gjeopolitike dhe për të kontribuar në vendimmarrje të informuar.

 Njohuritë e fituara:
Duke u bërë pjesë e këtij kursi, ju do të:

 • Merrni njohuri të thelluara për dimensionet historike, politike dhe kulturore që formësojnë marrëdhëniet BE-Shqipëri.
 •  Eksploroni rolin e komunikimit në formësimin e perceptimit publik, politikëbërjes dhe proceseve të integrimit në BE.
 • Analizoni sfidat dhe mundësitë kryesore për zhvillimin demokratik të Shqipërisë dhe aspiratat e integrimit evropian.
 • Angazhimi në diskutime mbi çështjet aktuale, tendencat dhe zhvillimet që ndikojnë në marrëdhëniet BE-Shqipëri.
 • Zhvilloni një kuptim të hollësishëm të implikimeve të anëtarësimit dhe integrimit në BE për shoqërinë, ekonominë dhe qeverinë e Shqipërisë.

 

 •  Kriteret e pranimit
  Kursi është i hapur për studentë të nivelit Bachelor dhe Master të të gjitha programeve akademike.
  Regjistrohuni në linkun e mëposhtëm, deri me datë 23.02.2024 
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftztQ1AoB87mb9VlwWlnHdayeRY5aI1hzKy5TB
  p33opIk0Fg/viewform

Kujdes:vendet janë të kufizuara! Nxitoni!

Nëse keni pyetje na shkruani në adresën belinabedini@uamd.du.al
Ju mirëpresim në kursin “BE dhe Shqipëria: Kuptimi i Demokracisë, Komunikimit dhe Integrimit”!