Takimi i mbajtur per Projektin MAGNET, CBHE.

“Në datat 31 Maj dhe 1 Qershor 2024, u organizua nga Kolegji Ndërkombëtar i Biznesit në Mitrovice (IBC-M), takimi i dytë i projektit MAGNET, financuar nga Bashkimi Europian nën programin Erasmus+ CBHE, në të cilin UAMD është partner.
Projekti synon të përmirësojë Pedagogjinë Universitare në Ballkanin Perëndimor përmes CTL-ve dhe transferimit të njohurive.”