Takimi i brendshëm i strukturave të STARS EU në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës

Ditën e Premte, datë 24 Maj 2024, u zhvillua takimi i brendshëm i strukturave të STARS EU në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës, ku kishin të pranishëm përfaqësuesit e të gjitha WP-ve (grupeve të punës) dhe Taskeve. Diskutimet ishin të frytshme dhe të rëndësishme për të siguruar implementimin e projektit në mënyrë efikase dhe të koordinuar.

Takime të tilla janë të rëndësishme në mënyrë që të gjithë anëtarët e grupit të punës të bashkëpunojnë për të arritur çdo objektiv të projektit.

STARS EU

#STARS_EU #Education #Innovation #Collaboration #EuropeanUnion #InterregionalCooperation #RegionalTransition #Sustainability