Hapet thirrja për Shkollën e Parë Ndërkombëtare Verore të Doktoraturës në Universitetin e Berlinit

Hapet thirrja për Shkollën e Parë Ndërkombëtare Verore të Doktoraturës në Universitetin e Berlinit (www.hwr-berlin.de) që do të zhvillohet nga datat 9-13 Shtator 2024. Ajo është e hapur për studentët e doktoraturës nga të gjitha disiplinat. Financimi është i disponueshëm përmes grantit tonë Erasmus (ndihma ditore deri në 7 ditë plus granti i udhëtimit).

 

Afati i fundit për aplikim është 17 Qershor 2024.

 

Një shkollë verore falas që u ofron studentëve të doktoraturës mundësinë për të reflektuar dhe diskutuar mbi çështjet e kërkimit të orientuar drejt aplikimit dhe të lidhur me praktikën nga një këndvështrim ndërdisiplinor. Shkolla verore ofron frymëzim metodologjik dhe shkencor-komunikues si dhe hapësirë për të vënë në praktikë njohuritë e fituara menjëherë, në shkrime ose ushtrime të mbikëqyrura.

Për më shumë informacion dhe për t’u regjistruar: https://www.hwr-berlin.de/international-doctoral-summer-school/