STARS EU hap një thirrje për grant financimi fillestar që synon të përmirësojë aktivitetet e përbashkëta kërkimore dhe inovative

STARS EU ka hapur një thirrje për studiuesit e nëntë universiteteve aleate, për të ofruar fonde fillestare
për të zhvilluar projekte bashkëpunuese kërkimore dhe inovative.
Kjo është një thirrje pilot që fillon në Prill 2024 deri në Mars 2025 dhe më pas do të vlerësohet dhe
përmirësohet për edicionet e ardhshme.
Për cdo aplikim stafi I UAMD është i lutur të kontaktoj Drejtorinë e Projekteve dhe Marrrëdhënieve me
Jashtë për shkak të kritereve të pranueshmërise që instuitucioni jonë mund të ketë në këto thirrje.
Udhëzimet e plota, së bashku me formatet e aplikimit i gjeni duke klikuar në linkun e mëposhtëm:
https://starseu.org/stars-eu-seed-funding-grant/