Pyetësori për sigurimin e cilësisë në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës.

Mirësevini në pyetësorin tonë për sigurimin e cilësisë në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ne jemi të angazhuar për të siguruar një mjedis të përshtatshëm dhe të cilësisë së lartë për të gjithë studentët dhe stafin tonë. Ky pyetësor është një mjet i rëndësishëm për të marrë mendimin tuaj në lidhje me përvojën që keni patur në universitet dhe për të identifikuar çdo fushë që mund të përmirësohet.

Qëllimi ynë është të kuptojmë nevojat dhe shqetësimet e studentëve tanë dhe të krijojmë masa korrigjuese për të adresuar çdo problematikë potenciale. Përmes përgjigjeve tuaja, ne do të kemi mundësinë të identifikojmë apektet ku mund të përmirësojmë përvojën akademike dhe të studentëve.

Jemi të përkushtuar për të bërë bashkëpunimin tuaj të frytshëm dhe të ndikojë në zhvillimin tonë të vazhdueshëm. Lutemi të jeni të sinqertë dhe të hapur në përgjigjet tuaja, pasi ato do të na ndihmojnë të përmirësojmë përgjigjen tonë ndaj nevojave tuaja dhe të universitetit tonë. Theksojmë që pyetësori është tërësisht anonim.

Faleminderit për angazhimin tuaj.

https://forms.gle/FEvfXuKAuptrjPGD7