PELMOB-“ Promovimi dhe popullarizimi i Lëvizshërive Elektrike”

Me datë 21.02.2024, në zhvillim të projektit “ Partnership for Promotion and
Popularization of Electrical Mobility through Transformation and Modernization of WB HEIs
Study Programs” (PELMOB), u zhvillua Workshop me temë “ Promovimi dhe popullarizimi i
Lëvizshmërive Elektrike”
Në këtë event morën pjesë grupi i punës së projektit, Prof.Dr.Osman Metalla, Dekani i Fakultetit
të Studimeve Profesionale, Përfaqësues nga Bashkia Durrës, përfaqësues nga Shoqata e
Personave me Aftësi të Kufizuar, përfaqësues nga bizneset AUTO STAR Albania, PERISO
Albania, MEKTRIN Volvo, OPEL NOSHI, nxënës dhe studentë të programeve të lëvizshmërisë
elektrike.