Orari i Fakultetit te Edukimit

Me poshte mund te gjeni orarin e Fakultetit te Edukimit, semestri i pare i vitit akademik 2023-2024