NJOFTIM PUBLIK PËR APLIKIMIN E STUDENTËVE TË INTERESUAR,PËR TË PËRFITUAR NGA SKEMAE KREDITIMIT STUDENTOR

Në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 440, datë 19.07.2023, “Për përcaktimin e skemës së Kreditimit Studentor”, ju njoftojmë se:

Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë, ka bërë publik njoftimin për studentët me shtetësi dhe vendbanim në shqipëri, që janë të regjistruar dhe ndjekin studimet në një institucion të arsimit të lartë publik, të aplikojnë për të përfituar nga skema e kreditimit studentor.

Studentëve, të cilët janë të interesuar të aplikojnë për të përfituar nga skema e kredititmit studentor KLIKONI në linkun:  AkfalFrontend  

Bashkëngjitur gjeni njoftimin publik dhe dokumentacionin përkatës që studentët duhet  të dorëzojnë fizikisht pranë AKFAL në adresë: Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë. Gjithashtu, për më tepër informacion e gjeni në këtë link: njoftim_publik_per_aplikimin_e_studenteve_per_kredine_studentore.pdf (akfal.gov.al)