Njoftim për studentët e filialit të Peshkopisë

Informacioni për proçesin e çregjistrimit të studentëve të filialit të Peshkopisë: