Njoftim mbi Balkathon 4

Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC) ka nisur edicionin e 4-et të eventit të konkurrencës rajonale Balkathon, konkursi online i markës tregtare për idetë dhe zgjidhjet më të mira dixhitale nga Ballkani Perëndimor. Balkathon është një konkurs rajonal që fton:të rinjtë e interesuar, bizneset e reja, sipërmarrësit, studentët, qendrat e inovacionit dixhital, parqet shkencore, universitetet, SME-të, etj, nga të gjitha ekonomitë e Ballkanit Perëndimor për të propozuar dhe zhvilluar zgjidhje dixhitale inovative si përgjigje ndaj sfidave të jetës sonë të përditshme. 

Balkathon 4 fokusohet në:

·        Turizëm i qëndrueshëm (lëvizshmëri e qëndrueshme, arte dhe performance e qendrueshme etj);·        Ekonomia e Gjelbër (energjia e rinovueshme, ndërtesat ekologjike, transporti i qëndrueshëm, menaxhimi i ujit, menaxhimi i mbetjeve ose menaxhimi i tokës;

·        Sipërmarrja (idetë e biznesit web 3, idetë e biznesit sipërmarrës të bazuara në IA, shërbimet e klientit, analiza parashikuese, automatizimi i te dhënave, shërbimet elektronike & mjetet dixhitale). Ekipet e përzgjedhura do të kenë mundësinë të marrin një program mentorimi dy-ditor me ekspertë me përvojë, mundësinë për të zbatuar zgjidhjen e tyre në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe për të fituar një nga gjashtë çmimet nga grupi i çmimeve prej 60,000 euro.

Do të shpërblehen 6 ide fituese – dy në secilën prej kategorive me 10.000 euro. Procesi i regjistrimit do të jetë i hapur deri më 13 shtator 2023. 

Konkursi do të lidhet me ngjarjen më të rëndësishme dixhitale në rajonin e Ballkanit Perendimor – Samiti Digjital, dhe eventi final i konkurrimit do të mbahet më 3 tetor 2023  Për më shumë informacion mbi regjistrimin dhe kërkesat, ju lutemi shikoni në linkun: https://rcc.int/balkathon  

Ne inkurajojmë të rinjtë të aplikojnë dhe ta shohin këtë konkurs si një mundësi për të realizuar idetë e tyre.