Konferencën e 3-të Ndërkombëtare të Bielefeld për Biznesin e Aplikuar (BiCAB) më 17 maj 2024 me titullin: “Mungesa e aftësive – qasje dhe zgjidhje nga universitetet, kompanitë dhe politika” 

Universiteti Bielefeld në Gjermani do të organizojë Konferencën e 3-të Ndërkombëtare të Bielefeld për Biznesin e Aplikuar (BiCAB) më 17 maj 2024 në Bielefeld me titullin e mëposhtëm: “Mungesa e aftësive – qasje dhe zgjidhje nga universitetet, kompanitë dhe politika”

Do të ketë bashkëpunim shumë të ngushtë me përfaqësues të kompanive dhe përfaqësues nga politika, të cilët do të paraqesin shembuj të praktikave më të mira në kompani dhe në politikë krahas kontributeve akademike nga universitetet.

Për më shumë informacion mbi konferencën, vizitoni faqen e internetit: https://www.hsbi.de/wirtschaft/bicab/bicab-2024 

Nëse jeni të interesuar të merrni pjesë, regjistrohuni këtu deri më 3 maj 2024https://www.hsbi.de/wirtschaft/bicab/registration

 Nëse dëshironi të publikoni një kontribut gjatë konferencës, shikoni informacionin rreth formaliteteve të mëtejshme këtu: https://www.hsbi.de/wirtschaft/bicab/bicab-2024/call 

Dy punimet më të mira do të shpërblehen dhe të gjithë artikujt do të publikohen në punimet! 

Jeni të interesuar për konferencën?

Nëse nuk keni mundësinë për të marrë një grant Erasmus+ ose një financim nga institucioni juaj i origjinës për të marrë pjesë në konferencë, mund të keni të drejtë për një honorar nga HSBI (400 € + 85 € në ditë pjesëmarrje për mysafirë nga brenda Evropës dhe 1000 € + 85 € në ditë pjesëmarrje nga jashtë Evropës) nëse plotësoni kushtet e mëposhtme:

Një pedagog ose studiues nga HSBI ju fton të merrni pjesë në Javën Ndërkombëtare të HSBI (13 – 17 maj) dhe ju prezantoni një punim në konferencën BiCAB ose merrni pjesë në një aktivitet tjetër kërkimor në HSBI ose jepni një kontribut në një nga kurset e hostit tuaj në HSBI midis 13 dhe 17 maj.

Për më shumë informacion do të gjebi në faqen e internetit të Javës Ndërkombëtare.

Të gjithë të ftuarit, të financuar dhe jo të financuar nga HSBI, duhet të regjistrohen deri më 31 dhjetor 2023 nëpërmjet këtij formulari online. Në formular, ju lutemi tregoni Riza Öztürk si mikpritësin tuaj dhe përdorni fushën e komenteve për të specifikuar se si do të merrni pjesë (punë BiCAB, sesion mësimor, projekt kërkimor).